Prosjektportalen Ressurssenter 2018-09-06T13:37:24+00:00

Prosjektportalen ressurssenter

Dykk ned og lær mer om Prosjektportalen. Videoene viser bilder fra første versjon av Prosjektportalen. Nederst på siden finner du et utvalg vanlige spørsmål vi får. Vi hører gjerne fra deg om du har andre spørsmål!

Opprett nytt prosjekt

Jobb med dokumenter

Oppgavelisten

Koble oppgavelisten til Microsoft Project

Legg til ny interessent

Kommunikasjonsplanen

Legg til kalenderhendelse

Opprett logghendelse

Usikkerhet i prosjekter

Endre fase i prosjektet

Del prosjekter med eksterne brukere

Sett opp Microsoft ID

Bytt ikon på prosjektområdet

Gjenopprett innhold fra papirkurven

Jobbe med prosjektstatus

Jobbe med porteføljeinnsikt

Gevinstoversikt på porteføljenivå

Gevinstoversikt i prosjekt

Jobbe med Gevinstoppfølging

Gevinstanalyse og gevinstrealisering

Vanlige spørsmål

Kan vi ha flere porteføljer på samme tenant samtidig? 2016-09-19T11:21:49+00:00

Ja! Vi kan også sette opp porteføljevisning som viser alle prosjekter fra alle porteføljer.

Kan vi bruke Prosjektportalen On-Premises? 2016-09-19T11:21:05+00:00

Ja, så lenge dere bruker SharePoint 2013.

Kan vi integrere Prosjektportalen med Microsoft Project Server? 2016-09-19T11:20:10+00:00

Nei, dessverre.

Kan vi invitere eksterne brukere? 2016-09-19T11:19:23+00:00

For Office 365: Ja, aktivér Ekstern deling av Site Collection. Du kan også invitere eksterne inn i AD-grupper og gi tilgang den veien. Alle interne må ha gyldig lisens til Office 365 (feks E3 eller lignende).

On-Premises: Eksterne brukere legges til av din IT-avdeling. Her kreves standard lisens.

English version? 2016-09-19T11:18:28+00:00

The official release is in Norwegian only.

There is however an english translation, but it has customer specific customizations and can not be handed over as-is.

Hvilke tilpasninger kan vi gjøre selv? 2016-09-19T11:17:42+00:00

Man kan konfigurere følgende standardkomponenter:

  • Standarddokumentene som genereres til nye prosjekter
  • Oppgaver
  • Fasesjekklister
  • Risiko

I tillegg kan vanlige tilpasninger i SharePoint, som for eksempel utskifting av logo, gjøres selv.

Hva koster Prosjektportalen? 2016-09-19T11:16:57+00:00

Selve løsningen koster ingenting! Last den ned gratis fra GitHub.

Alle brukere i organisasjonen må være lisensiert for bruk av Office 365/SharePoint Online (for skyen) eller SharePoint (On-Premises).

Dersom løsningen kjører i skyen, kreves kun Microsoft ID for eksterne brukere. På On-Premises løsninger kreves standard CAL.

Trenger dere hjelp til å sette den opp og komme i gang, tar dere kontakt.

Hvilke systemkrav gjelder for Prosjektportalen? 2016-09-19T11:16:07+00:00

For å bruke Prosjektportalen i skyen: Office 365 med SharePoint Online

For å bruke Prosjektportalen On-Premises: SharePoint 2013 SP1 eller nyere. Vi  anbefaler minimum September 2014 CU.

Hvilken kompetanse krever det å vedlikeholde og administrere Prosjektportalen? 2016-09-19T11:15:21+00:00

Sluttbrukere bør ha kjennskap til SharePoint. Eksempelvis bør de kunne synkronisere SharePoint-kalendere med Outlook, jobbe med lister, og samhandle på dokumenter.

Brukere som skal administrere prosjekter bør være superbrukere.

Vi tilbyr kurs, både hos dere og sentralt i Oslo. Ta kontakt for informasjon.

Kan vi endre dataene som aggregeres opp til porteføljevisningen? 2016-09-19T11:13:29+00:00

Ja. Dette er søkedrevet, og kan endres uten behov for re-deployering. Det krever noe kunnskap om  HTML og Java Script for å oppdatere malene.

Hvorfor blir avsluttede prosjekter liggende i porteføljeoversikten, og hvordan fjerner vi dem? 2016-11-16T10:48:08+00:00

I den CSOM-drevne porteføljeoversikten støttes ingen endringer utover det som ligger der i dag. Per default viser den alle prosjekter, utgåtte eller ei. Den CSOM-drevne porteføljeoversikten er ikke ment som en langvarig løsning, og ble opprinnelig laget som en workaround på noen bugs i Office 365 som gjorde at den søkedrevne porteføljeoversikten ikke virket som forventet.

Steg 1: Endre porteføljeoversikten til å være søkedreven

Vi anbefaler at man går over til å bruke den søkedrevne porteføljeoversikten på sikt. Dette er så enkelt som å endre url’en i venstremenyen til å peke på PortefoljeOversikt.aspx istedenfor PortefoljeOversiktAlternativ.aspx (legg merke til at de sidene som er CSOM baserte har «Alternativ» på slutten av url’en».

Ut av boksen støttes ikke filtrering av gamle prosjekter. Grunnen til dette er ganske teknisk, og kan forklares ved behov. Bottom line er at man for å kunne støtte å filtrere bort utgåtte prosjekter må manuelt mappe en kravlesøkt egenskap til en managed property. Dette må skje på tenant/farm nivå.

Steg 2: map opp kravlesøkt egenskap

Den kravlesøkte egenskapen som skal mappes er: ows_GtEndDate. Den kan mappes til hva som helst, men vi anbefaler at man bruker RefinableDate00, evt den neste i rekken om denne er brukt til noe annet. Gi propertyen aliaset GtEndDate. 

Steg 3: endre søk på porteføljeoversikt webdel

Nå kan man legge til RefinableString00<{Today} i spørringen på søkewebdelen på siden.

Hvorfor blir avsluttede prosjekter liggende i porteføljeoversikten, og hvordan fjerner vi dem? 2016-11-16T10:48:08+00:00

I den CSOM-drevne porteføljeoversikten støttes ingen endringer utover det som ligger der i dag. Per default viser den alle prosjekter, utgåtte eller ei. Den CSOM-drevne porteføljeoversikten er ikke ment som en langvarig løsning, og ble opprinnelig laget som en workaround på noen bugs i Office 365 som gjorde at den søkedrevne porteføljeoversikten ikke virket som forventet.

Steg 1: Endre porteføljeoversikten til å være søkedreven

Vi anbefaler at man går over til å bruke den søkedrevne porteføljeoversikten på sikt. Dette er så enkelt som å endre url’en i venstremenyen til å peke på PortefoljeOversikt.aspx istedenfor PortefoljeOversiktAlternativ.aspx (legg merke til at de sidene som er CSOM baserte har «Alternativ» på slutten av url’en».

Ut av boksen støttes ikke filtrering av gamle prosjekter. Grunnen til dette er ganske teknisk, og kan forklares ved behov. Bottom line er at man for å kunne støtte å filtrere bort utgåtte prosjekter må manuelt mappe en kravlesøkt egenskap til en managed property. Dette må skje på tenant/farm nivå.

Steg 2: map opp kravlesøkt egenskap

Den kravlesøkte egenskapen som skal mappes er: ows_GtEndDate. Den kan mappes til hva som helst, men vi anbefaler at man bruker RefinableDate00, evt den neste i rekken om denne er brukt til noe annet. Gi propertyen aliaset GtEndDate. 

Steg 3: endre søk på porteføljeoversikt webdel

Nå kan man legge til RefinableString00<{Today} i spørringen på søkewebdelen på siden.

Kan vi endre dataene som aggregeres opp til porteføljevisningen? 2016-07-14T16:15:27+00:00

Ja. Dette er søkedrevet, og kan endres uten behov for re-deployering. Det krever noe kunnskap om  HTML og Java Script for å oppdatere malene.

Hvilken kompetanse krever det å vedlikeholde og administrere Prosjektportalen? 2016-08-08T11:35:26+00:00

Sluttbrukere bør ha kjennskap til SharePoint. Eksempelvis bør de kunne synkronisere SharePoint-kalendere med Outlook, jobbe med lister, og samhandle på dokumenter.

Brukere som skal administrere prosjekter bør være superbrukere.

Vi tilbyr kurs, både hos dere og sentralt i Oslo. Ta kontakt for informasjon.

Hvilke systemkrav gjelder for Prosjektportalen? 2016-08-08T11:37:08+00:00

For å bruke Prosjektportalen i skyen: Office 365 med SharePoint Online

For å bruke Prosjektportalen On-Premises: SharePoint 2013 SP1 eller nyere. Vi  anbefaler minimum September 2014 CU.

Hva koster Prosjektportalen? 2016-08-08T11:44:34+00:00

Selve løsningen koster ingenting! Last den ned gratis fra GitHub.

Alle brukere i organisasjonen må være lisensiert for bruk av Office 365/SharePoint Online (for skyen) eller SharePoint (On-Premises).

Dersom løsningen kjører i skyen, kreves kun Microsoft ID for eksterne brukere. På On-Premises løsninger kreves standard CAL.

Trenger dere hjelp til å sette den opp og komme i gang, tar dere kontakt.

Hvilke tilpasninger kan vi gjøre selv? 2016-08-08T11:45:40+00:00

Man kan konfigurere følgende standardkomponenter:

  • Standarddokumentene som genereres til nye prosjekter
  • Oppgaver
  • Fasesjekklister
  • Risiko

I tillegg kan vanlige tilpasninger i SharePoint, som for eksempel utskifting av logo, gjøres selv.

English version? 2016-07-14T16:14:38+00:00

The official release is in Norwegian only.

There is however an english translation, but it has customer specific customizations and can not be handed over as-is.

Kan vi invitere eksterne brukere? 2016-08-08T11:51:44+00:00

For Office 365: Ja, aktivér Ekstern deling av Site Collection. Du kan også invitere eksterne inn i AD-grupper og gi tilgang den veien. Alle interne må ha gyldig lisens til Office 365 (feks E3 eller lignende).

On-Premises: Eksterne brukere legges til av din IT-avdeling. Her kreves standard lisens.

Kan vi integrere Prosjektportalen med Microsoft Project Server? 2016-07-14T16:15:38+00:00

Nei, dessverre.

Kan vi bruke Prosjektportalen On-Premises? 2016-07-14T16:15:21+00:00

Ja, så lenge dere bruker SharePoint 2013.

Kan vi ha flere porteføljer på samme tenant samtidig? 2016-07-14T16:15:33+00:00

Ja! Vi kan også sette opp porteføljevisning som viser alle prosjekter fra alle porteføljer.