Den 26. august går CRMSaturday Oslo av stabelen, og på agendaen er det mange spennende sesjoner fra eksperter verden over.

I år stiller jeg med en sesjon som handler om å forenkle administrasjon av Microsoft Dynamics 365 ved å benytte seg av en PowerShell-modul vi har jobbet med den siste tiden. Hensikten med dette er å forenkle administrasjonsoppgaver for systemadministratorer som ikke bruker MSDYN365 til vanlig, men som må utføre oppgaver som å aktivere epostsynkronisering og godkjenne dokumentlokasjoner.

Om CRMSaturday

CRMSaturday er et community prosjekt som startet i England i 2016, og har på kort tid spredd seg til mange byer rundt i verden; Fra Sydney og hele veien opp til Oslo. Det er et arrangement som fokuserer på opplæring og deling, og er en trygg arena fri for rekruttering. Det er helt gratis å delta på, og man deler det ofte opp i flere spor for å gjøre det interessant for et så bredt publikum som mulig. I år kjører vi et teknisk- og et strategispor, og vi har sesjoner på alt fra GDPR til continuous integration and deployment.