Elsa Näumann er utdannet marinbiolog, og jobber som adopsjonskonsulent og kursansvarlig i Puzzlepart. De siste årene har hun jobbet med store utrullingsprosjekter i både privat og offentlig sektor, og har blitt en svært ettertraktet rådgiver.

Arbeidsdagen min varierer veldig. Det finnes ingen «typisk» dag i Puzzlepart. Hos kunder jobber jeg både i prosjekter og som del av kundenes faste organisasjon, og da avhenger oppgavene av hvilken prosess vi er i. 

Ute hos brukerne 

Jeg er veldig glad i å holde kurs eller seminarer og webinarer med kundene jeg er ute hos. Det er da jeg faktisk får kontakt med sluttbrukerne. Det gir meg mulighet til å lære dem opp i smart bruk av de verktøyene vi implementerer. Disse sesjonene gir oss også muligheten til å ta temperaturen på organisasjonen og brukermassen. Vi får en følelse for hva som treffer og hva som ikke fungerer, og kan sammen jobbe med budskapet.  

Det er gøy å oppleve at man faktisk hjelper folk med å ta i bruk verktøy som de har lyst til å lære å bruke. Det skikkelig hyggelig å komme på slutten av et kurs eller et webinar og få gode tilbakemeldinger fra folk, og føle at dette er noe de virkelig ser nytteverdien av. Vi vet at vi har truffet riktig når brukere kommer i etterkant og forteller om smarte ting de har funnet på i løsningen, for eksempel i Teams. Da har vi klart å motivere dem til å prøve nye ting. 

En annen del av jobben min er å produsere hjelpemateriell og konkrete utrullingsplaner. Akkurat nå sitter jeg hos en kunde og lager en detaljert utrullingsplan for Teams. De trenger konkrete tiltak for at folk skal forstå riktig bruk. Da lager vi anbefalinger og henter ut relevante caser, og produserer tilpasset veiledningsmateriell. 

Utfordrende å få med seg alle 

De største utfordringene vi ser er gjerne tilknyttet å nå ut med informasjon til alle vi ønsker å treffe. Det kan være vanskelig å skalere tiltakene, særlig i store bedrifter. Det er også sånn at folk gjerne har nok med sin egen arbeidsdag og oppgavene de skal utføre. Det kan være ganske utfordrende å overbevise dem om at det nye verktøyet kan gjøre arbeidsdagen enklere. Men det er også god motivasjon til å være kreativ for å finne gode løsninger.  

Spennende jobb 

Jobben min er spennendeJeg liker å være kreativ, og det får jeg vært mye i jobben min. Jeg møter så utrolig mye fine folk der ute i den store verden, og man får virkelig innblikk i ganske mange bedrifter rundt omkring i landet.  

Det er gøy å jobbe i Puzzlepart hvor det er så mange dyktige kolleger, og der jeg kan bidra med alt jeg kan på spennende måter.