Puzzlepart har de siste årene bidratt til å innføre Office 365 i en lang rekke offentlige virksomheter, fra kommunale etater til fylkeskommuner, fra direktorater til departementer. Nå har vi laget en liten veileder som gir en kort innledning til metodikken vår.

De aller fleste kundene vi møter, har to primære bruksområder for Office 365. Først og fremst handler det om dokumenthåndtering, deretter om informasjonsformidling.

Mange velger å bygge intranettet sitt inn i Office 365. Det er derfor nødvendig med en styrt utrulling av Office 365, som setter fokus på brukernes evne til å ta i bruk de ulike verktøyene, og organisasjonens evne til å utnytte mulighetene i løsningen.

I praksis dreier det som om god endringsledelse. Det krever at det settes av tid og penger internt, og at det etableres et internt prosjektteam som driver fram utrullingen sammen med oss i Puzzlepart.

Adopsjonsopplegget vårt har vist seg å fungere svært godt. Be oss om referanser!

Eboka gir en liten innføring i hvilke steg en utrulling av Office 365 inneholder.