Kim Are Jakobsen er Senior Business Analyst i Puzzlepart og spesialist på brukeradopsjon. Han holder kurs i Office 365 og Prosjektportalen, i tillegg til å være rådgiver og konsulent i svært mange kundeprosjekter. Her forteller han om jobben sin.

Jeg liker å jobbe med brukeradopsjon. Det er et omfattende tema med mange elementer. Det første vi gjør når vi kommer til en kunde, er å bli kjent med dem. Da kjører vi workshops. Hva driver de med? Hvilke verktøy bruker de? Så forsøker vi å sette ting inn i system og forenkle dem. 

Det beste jeg vet er å dra ut til kundene, vise dem Office 365 og hvor enkelt det er å bruke. Da får jeg som regel samme tilbakemelding fra dem: «Å, er det så enkelt!» Det er veldig gøy.

Givende å være kursleder 

Kursene våre varer typisk i tre timer. Til hvert kurs lager jeg som regel egne kursrom inne i Office 365 der jeg legger alt deltakerne trenger til kurset 

Kursene er gjerne todelt, der den første delen er mest informativ og handler om presentasjon av verktøyene de skal bruke. Den andre delen er praktisk rettet og har oppgaver som deltakerne skal jobbe med. Man kommer langt med lite når det gjelder kurs.  

Etter kurset gjør vi evaluering med Microsoft Forms for å se hva deltakerne syntes om kurset og hva som fungerte bra eller kanskje mindre bra. Det er viktig for oss å utvikle oss og bli bedre hele tiden. Det gjelder alt vi gjør i Puzzlepart. 

Det er veldig moro å holde kurs. Selv om kursene i prinsippet er lagt opp på samme måte, blir det neste aldri det samme kurset – det er forskjellige folk, kurslokaler, dynamikk. Det er også veldig gøy å være kursleder når folk omfavner innholdet i kurset på en positiv og god måte. 

Hva må kundene gjøre for å lykkes? 

Den største utfordringen jeg opplever, er at kunder ikke alltid setter av nok ressurser til å ta i bruk de nye verktøyene. De må forstå at adopsjon tar tid og krefter. 

En av kundene jeg jobber med nå har satt av dedikerte personer som skal gjøre jobben sammen med oss. Da får de mye mer eierskap til løsningen og tar mye enklere innover seg hvordan det skal fungere. De blir også mye bedre i stand til å ivareta og følge løsningen i etterkant. 

En annen kunde har en egen intern prosjekteier som har god kjennskap til plattformen. Det hjelper veldig mye når det kommer til å skape intern forankring og eierskap hos kunden. De unngår å skyve ting foran seg, og følger prosjektplanen vår på en god måte. 

Stor variasjon i arbeidsdagen 

Ingen dager er like i Puzzlepart. En dag er jeg kursleder og hjelper en kunde med å komme i gang med Office 365. Neste dag er jeg rådgiver og hjelper dem med å legge planer for hvordan de skal ta i bruk OneNote eller Teams. 

Puzzlepart er en flott arbeidsplass. Det er fantastisk å være en del av «gjengen», med all den kompetansen vi har på huset. Folk jobber sammen og deler kompetansen sin.  

Det er også fint å få jobbe på mange ulike kundeprosjekter. Vi blir veldig godt kjent med hvordan teknologien løser ulike behov, og hva som fungerer på ulike steder. Det tar jeg med meg til nye kunder.