Maren Norby er prosjektleder Puzzlepart. Hun jobber med svært varierte prosjekter, fra små private kunder til store offentlige virksomheter. Maren er også spesialist på brukeradopsjon, og holder kurs og workshops i mange av prosjektene hun er involvert i.

Jeg valgte å studere brukeradopsjon på universitetet. Samspillet mellom teknologi, prosesser og menneskelige egenskaper er spennende. Det er på mange måter et helt nytt perspektiv. Mange virksomheter tar brukeradopsjon for gitt og ser på teknologien som «låst», noe de bare skal ta i bruk. Men med Office 365 får du noe helt nytt, og skal klare å nyttiggjøre deg av teknologien.  

Vi ser at de kundene som kommer til oss, har forstått at det ikke nytter å bare «ta det i bruk». Ansatte må forstå hvordan de skal nyttiggjøre seg verktøyene i den jobben de har. Fleksibiliteten i plattformen gjør at verktøyet i stor grad kan tilpasses de ansatte og deres måte å jobbe på. Dette krever innsikt i hvordan folk jobber i en virksomhet, og hva det er de faktisk skal få til med jobben sin. Derfor er det behov for gode planer slik at utrullingen har tydelig mål og tiltak. 

Alle kunder har forskjellige behov 

Selv liker jeg best planleggingsfasen, og det å bli kjent med kunden. Selv om vi kommer med den samme teknologien til alle kundene våre, så er alle organisasjoneulike, og folk har forskjellige behov og kunnskapsnivå. Vi må forstå kundens formål og hvordan de utnytter teknologi for å nå målene sine. På denne måten blir jeg kjent med mange virksomheter som for eksempel kommuner, private virksomheter, organisasjoner og offentlige etater. 

Det er veldig gøy å planlegge og estimere – å få hele kabalen til å gå opp. For en prosjektleder er det alltid moro når vi har brukt mye tid på planlegging, så trykker vi på knappen og så ruller og går det helt fint. Men det er selvsagt alltid ting som skjer når det handler om teknologi og mennesker. Så vi må ha tilpasningsdyktige planer og ikke være fastlåst. Derfor har vi for eksempel jevnlig dialog med ambassadører som tar pulsen på organisasjonen og gir beskjed når ting ikke fungerer eller må gjøres på en annen måte. 

Vanskelig uten interne team og forankring 

Den største utfordringen er når kundene selv ikke stiller med et internt prosjektteam som ikke selv er sentrale pådrivere for prosjektet. Det er vanskelig for utenforstående å lede en annen organisasjon. Derfor er det veldig viktig med intern forankring. Vi kan være så fleksible og flinke som vi bare vil, men det hjelper ikke hvis forankringen ligger utenfor ledelsen. I prosjekter der kunden har et eget prosjektteam og god forankring går det alltid mye bedre, mens der dette mangler kommer prosjektet egentlig aldri skikkelig i gang og det er stor fare for å kaste bort tid og penger. 

God kontakt med kundene gir god egenutvikling 

For meg handler gode kundeopplevelser om å lære mer om meg selv. I begynnelsen var det kjempeskummelt å holde kurs og stå foran en større forsamling, det har jeg alltid vært redd for. Men det å bli kastet ut i det har vært bra. Man blir trygg på rollen man har og kunnskapen man har. I prosjekter er det veldig interessant å være tett på ansatte som er med i prosjektet og holde workshops, være med på møter og andre aktiviteter. Da får jeg føle på kroppen hvordan det vi har planlagt egentlig fungerer, og jeg blir godt kjent med folk. 

Det beste med jobben min er å ha gode kolleger som er snille og hjelpsomme, og som bryr seg. Jeg er alltid en del av et team, og føler meg aldri alene uansett hvor lite eller stort prosjektet er. 

Jeg er medlem av et faglig dyktig miljø som jeg er veldig stolt av. Jeg utvikler meg videre hele tiden og ser at ting ikke var så vanskelig likevel. Det gir en god mestringsfølelse.