Det er en glede å kunne annonsere at Prosjektportalen 2.0 fra og med i dag er tilgjengelig for nedlasting fra GitHub. Prosjektportalen-teamet har jobbet med den nye versjonen siden mars, og nå har vi bestemt oss for å dele den nye versjonen med alle de spente interessentene der ute.

Vi fortalte om reisen til versjon 2.0 for en liten tid tilbake, der vi gikk gjennom driverne for endring, kort om ny funksjonalitet og litt om hvordan vi jobber med den nye versjonen. Der finner dere også litt informasjon om oppgraderingsmuligheter.

Hjemmet til den nye versjonen av Prosjektportalen er Puzzlepart/Prosjektportalen på GitHub og du kan laste ned den nyeste versjonen fra releases. Se også vår installasjonsveiledning på GitHub. Vi er også klar over at med ny programvare kan det dukke opp feil og mangler. Om du opplever problemer med installasjon kan du sjekke ut troubleshooting-siden på GitHub. Der kommer vi til å legge inn typiske problemer en kan møte på ved installering. Rapporter gjerne andre issues eller spørsmål direkte på GitHub, eller send en e-post til prosjektportalen@puzzlepart.com. Send også gjerne en e-post om du trenger bistand til installasjon, opplæring og brukerveiledninger, tilpasninger eller annet du måtte trenge hjelp til. Vi har hjulpet over 50 virksomheter med å ta i bruk Prosjektportalen, og vi hjelper gjerne flere!

Og helt til slutt før vi deler noen smakebiter fra den nye versjonen – Prosjektportalen er gratis, har alltid vært det og kommer alltid til å forbli det. Dette er et av premissene for at Prosjektportalen har blitt så populær og for at så mange ønsker å dele tilbake til standardløsningen. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt med både funksjonell ekspertise, delingsvilje, innspill til den nye versjonen og midler til å kunne gjennomføre oppgraderingen. En spesiell takk rettes til Asker kommune, Helse Midt-Norge IKT, Oslo kommune, Telemark fylkeskommune, Universitetet i Agder, Vestfold fylkeskommune og Østre-Toten kommune.

Hva er nytt i denne versjonen?

Da vi startet oppgraderingsløpet var fokuset å kun gjøre en teknisk oppgradering av Prosjektportalen, og ikke fokusere på å oppgradere det funksjonelle. Men vi kunne ikke dy oss, og i prosessen har vi også forbedret mye av funksjonaliteten som fantes i første versjon av Prosjektportalen. Funksjonelt er kjerneløsningen som før, med egne underområder for prosjekter der prosjektegenskaper aggregeres opp til porteføljen. Vi har beholdt fokus på å bruke mest mulig ut av boksen funksjonalitet, bruke innholdstyper og lister for alt det er verdt, og legge på et lite lag med “smartness” ved behov. Vi har lyst til å vise frem noen smakebiter fra Prosjektportalen 2.0 med følgende skjermbilder.

Dette er den nye forsiden som viser prosjektkort med bilde fra prosjektet.

 

Ny og dynamisk portefølje, som gjør det enklere å hente ut ulike egenskaper fra prosjektene og se og filtrere ulike visninger av prosjektene.

 

Gevinstrealisering er blitt mye mer integrert i prosjektene, med egne lister for endring, gevinstanalyse og gevinstrealiseringsplan, gevinstoppfølging og gevinstoversikt. Her vises gevinstoversikten på tvers av prosjektene.

 

Egen prosjektstatus-side på prosjektnivå som viser de viktigste egenskapene fra prosjektene og trekker ut status på prosjektleveransene, risikoelementene og gevinstoversikten. Her vises første del av statusrapporten.